Ongezonde eetgewoontes

In Noord-Nederland bestaan veel gezondheidsproblemen die voortkomen uit ongezonde eetgewoontes. Via het Food & Health Netwerk dragen we in samenwerking met het MKB bij aan het terugdringen van deze problematiek. 
 

Voor een belangrijk deel is de omgeving van invloed op de keuzes die mensen maken. Ook als het gaat om keuzes voor voeding. Samen met het MKB kijken we binnen het project naar deze omgeving en hoe we daarin veranderingen kunnen aanbrengen. Het gaat daarbij met name om de overdracht van kennis tussen en richting met MKB: hoe passen we het aanbod aan en hoe verleiden we de consument tot het consumeren van dit gezondere aanbod?

 

Doelgroep en focus

Nog steeds is maar een beperkt deel van de bevolking bewust bezig met voeding. Maar deze groep groeit wel, vooral in steden. De verwachting is dat deze groep de komende jaren zo sterk zal groeien dat daar kansen liggen voor het Noord-Nederlandse MKB. HANNN helpt ondernemers die producten ontwikkelen of vermarkten door kennis, partners of hulp bij het vinden van financiering toe te voegen.  

Zo hebben we samen met Eurest / Compas Group een pilot uitgevoerd bij een van de restaurants binnen de Hanzehogeschool waarbij is gekeken: hoe kan de ruimte zo worden ingericht dat gezonde keuzes worden gestimuleerd? 

Klik hier voor meer info


Echter, de meeste gezondheidsproblemen komen voor in de doelgroep die niet perse bewust met voeding (of hun gezondheid) bezig is. Voor HANNN is het belangrijk om juist de eetpatronen van deze doelgroep te beinvloeden. 

Klik hier voor meer informatie over strategieen om juist deze doelgroep te beinvloeen. 

 

Op dit moment eet echter bijna 75% van de Nederlandse consument nog steeds ongezond en een groot deel daarvan is niet bewust bezig met voeding. We kijken daarom binnen het project ook hoe we de onbewuste consument kunnen verleiden tot het consumeren van gezondere producten, bijvoorbeeld door het anders inrichten van de omgeving. Voor deze doelgroep kiezen we een omgeving waar veel consumenten komen die niet perse met gezonde voeding bezig zijn: de snackbar of cafetaria. Klik hier voor meer info.  

Ten slotte kijken we of we het eetpatroon van mensen kunnen beinvloeden door het veranderen van de omgeving op een iets grotere schaal: de wijk. Via deze link is hierover meer informatie te vinden.