Workshops thema: Wonen

Langer thuis wonen in een gezonde leefomgeving

Het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig woont neemt enorm toe. Dit komt niet alleen door de vergijzing, maar ook door gewijzigd beleid. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol in gekregen en met de omgevingswet is er straks ook een instrument om actief met omgeving en gezondheid aan de slag te gaan.

In deze workshop zullen in eerste instantie de uitdagingen rond zelfstandig wonende kwetsbare ouderen worden geschetst. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheden om hier vanuit de omgeving iets aan te doen. Vervolgens zullen deze mogelijkheden op interactieve wijze worden geconcretiseerd.

Workshopleider: dr. Fons van der Lucht, Lector Healthy Ageing & Publieke gezondheid – Hanzehogeschool Groningen
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Opruimen voor je doodgaat

Anjo Geluk, voorzitter van de Denktank 60+ Noord heeft hierbij de volgende associaties:
Het gaat niet alleen om opruimen wat al zo lang op zolder staat aan spullen uit je verleden. Wat zit er in je hoofd, dat je graag kwijt wilt?  Waar zit het verleden je in de weg? Wat zou je willen opruimen? Hoe doe je dat? Wat levert dat aan nieuwe ruimte op?  En waarmee vul of leeg je je rugzak die je steeds bij je draagt? Vanuit deze gedachten is het thema vormgegeven.Drie mensen, die allen in verschillende levensfasen verkeren, zullen het thema inleiden en de deelnemers op een interactieve manier betrekken.

Workshopleiders: Anjo Geluk (73 jaar): de grote lijn is je voorbereiden op een nieuwe levensfase: het ouder worden. Samen met ouderen, professionals en jongeren (in het onderwijs). Ouderen kunnen zelf een actieve rol in spelen en hun stem doet ertoe.  Het thema van een symposium van de Denktank van vorig jaar was: ' Wat wil je later worden?' 

Geesje Nijhof (leeftijd 67 jaar) is bezig om gefaseerd de overgang te maken van een werkend leven als specialistisch inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd naar een leven zonder dienstverband als niet praktiserende arts. Het vak loslaten en zoeken naar een nieuw perspectief vergt een grondige opruiming in geest en omgeving. Het voelt als een spannende reis met een onbekende bestemming.

Wouter Heijne (34) staat nog aan het begin van zijn levensloopbaan en heeft al een aantal belangrijke keuzes gemaakt die zijn leven wending hebben gegeven. Voor hem is het een uitdaging, maar soms ook een puzzel, om steeds weer een nieuwe balans vinden die niet alleen aansluit bij je passies, maar die ook wordt beïnvloed door de situationele context waarin je verkeert.
Organisatie: Zorg Innovatie Forum (ZIF)

Kindermishandeling

Kindermishandeling is een conceptueel complex, emotioneel beladen en beleidsmatig lastig onderwerp. Het is bovendien een ernstig maatschappelijk probleem: ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Ondanks al onze inspanningen lijken deze cijfers niet af te nemen en we slagen er niet in om met elkaar de veiligheid van kinderen te garanderen.

Doel van deze workshop is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop professionals de sociale omgeving kunnen faciliteren bij het vroegtijdig en adequaat signaleren van kindermishandeling en zij de sociale omgeving kunnen versterken in hun signaleringsrol. Het is belangrijk dat professionals inzetten op het vergroten van de sociale steun van gezinnen: sociale verbondenheid en steun kunnen immers dienen als buffer tegen het ontstaan van kindermishandeling.

Workshopleider: Esmah Lahlah, lector kindermishandeling, Hanzehogeschool.
Organisatie: Zorg Innovatie Forum (ZIF)

Sociale benadering en dementie

Anne-Mei The en Zohreh Salim Arooni gaan in op het vraagstuk: hoe een brug te bouwen tussen professional en hulpvrager/patiënt in bijv. het geval van dementie. Dat is de onderliggende vraag bij de sociale benadering in de zorg. Na de diagnose is er een wereld te winnen in de psychologische, maar ook de sociale benadering van de cliënt.

Iedereen heeft zijn eigen ‘survivalmodus’, en een professional kan de cliënt in kwestie niet gewoon bij de hand nemen om de problemen op te lossen. In deze gevallen siert bescheidenheid de professional. Dat geldt vanuit het traditionele Nederlandse perspectief, maar zeker ook vanuit het perspectief van mensen met een migratie-achtergrond. De professional moet ‘leeg van alle oordelen en vooroordelen’ luisteren, open een gesprek aangaan, de intimiteit respecteren en op die manier trachten vertrouwen winnen; ook van mensen die niet geholpen willen worden.

Workshopsleiders: Anne-Mei The heeft veel onderzoek gedaan naar de sociale en psychologische kant na het vaststellen van de diagnose dementie. Focussen op menszijn en kijken naar cliënten met een andere professionele houding, leidt tot secundaire preventie en ‘vanzelfhulp’.
Zohreh Salim Arooni (Stichting Didar) houdt zich bezig met diversiteit, integratie en interculturele communicatie tussen migranten en niet-migranten. Door het trainen van groepen migranten en professionals en hulpverleners heeft ze de overtuiging dat luisteren zonder oordelen en voordelen essentieel is, uitgaande van het vermogen van veerkracht bij cliënten uit deze groepen. 
Organisatie: Zorg Innovatie Forum (ZIF)