Workshops thema: Wonen

Langer thuis wonen in een gezonde leefomgeving

Korte omschrijving, kernwoorden
Het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig woont neemt enorm toe. Dit komt niet alleen door de vergijzing, maar ook door gewijzigd beleid. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol in gekregen en met de omgevingswet is er straks ook een instrument om actief met omgeving en gezondheid aan de slag te gaan.
In deze workshop zullen in eerste instantie de uitdagingen rond zelfstandig wonende kwetsbare ouderen worden geschetst. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheden om hier vanuit de omgeving iets aan te doen. Vervolgens zullen deze mogelijkheden op interactieve wijze worden geconcretiseerd.
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Opruimen voor je doodgaat

Korte omschrijving, kernwoorden
Niet alleen fysiek opruimen, maar juist ook mentaal. 

Intergenerationeel - afsluiten van verschillende levensfasen.
Organisatie: Zorg Innovatie Forum (ZIF)

Kindermishandeling

Korte omschrijving, kernwoorden 
Kindermishandeling is een conceptueel complex, emotioneel beladen en beleidsmatig lastig onderwerp. Het is bovendien een ernstig maatschappelijk probleem: ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Ondanks al onze inspanningen lijken deze cijfers niet af te nemen en we slagen er niet in om met elkaar de veiligheid van kinderen te garanderen.

Doel van deze workshop is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop professionals de sociale omgeving kunnen faciliteren bij het vroegtijdig en adequaat signaleren van kindermishandeling en zij de sociale omgeving kunnen versterken in hun signaleringsrol. Het is belangrijk dat professionals inzetten op het vergroten van de sociale steun van gezinnen: sociale verbondenheid en steun kunnen immers dienen als buffer tegen het ontstaan van kindermishandeling.
Organisatie: Zorg Innovatie Forum (ZIF)

Sociale benadering in de zorg

Korte omschrijving, kernwoorden
Anne-Mei The signaleerde dat aandoeningen in onze samenleving vooral medisch worden benaderd.
Juist bij progressieve aandoeningen die (nog) niet te genezen zijn, valt veel aan levenskwaliteit te winnen door meer te investeren in psychologische en sociale ondersteuning. 
Door te focussen op de mens en zijn leefwereld in plaats van op de aandoening.
Organisatie: Zorg Innovatie Forum (ZIF)