Workshops thema: Werken & leren

Interdisciplinair leren en werken

Tijdens de workshop leert men op welke manier interdisciplinair leren en werken vormgegeven kan worden op basis van de wederkerigheidstheorie en wat dit oplevert voor de student, docent, werkbegeleider en burger.

Betrokken studenten, docenten en professionals presenteren voorbeelden van leernetwerken zoals: Waarmee kan ik u van dienst zijn, “Beeldvorming” als methode voor interdisciplinair leren, Van thuis naar t(e)huis en B-fit.

Workshopleiders: Reinder Wierenga, Teamleider Praktijkopleiding Lentis en Anniek Klein, Hoofd Kwaliteit Oosterlengte. 
Organisatie: NetwerkZON

Ik zorg….jij ook?! Wat vind jij van zorg & welzijn?

Inspiratie door verhalen, muziek, humor en beweging

Zorg en welzijn komt even heel dichtbij. Op een ontspannen manier laten we de toekomst van zorg en welzijn dichtbij komen.
Eerst loskomen van de dag en vervolgens meegenomen worden in verhalen van mensen. Mensen uit de zaal, je buurman of buurvrouw. Mensen die ’tot leven komen’.
Hoe denken ze over de toekomst van zorg en welzijn? Zien ze deze met vertrouwen tegemoet of maken ze zich zorgen? En hoe denk jij hierover?

Workshopleider: Oscar Kocken werkt als presentator, columnist, programmamaker, schrijver, interviewer, dagvoorzitter en theatermaker. Hij schrijft voor o.a. Spijkers Met Koppen (Radio2), presenteerde programma's voor de NTR (Grote Geschiedenisquiz, Zomaar Een Gast) en heeft zijn eigen maandelijkse talkshow in de Stadsschouwburg Utrecht. Samen met Philip Curtis, artistiek leider, en een aantal muzikanten van Embrace komt zorg en welzijn op een ontspannen manier heel dichtbij.
Organisatie: ZorgpleinNoord

Grensoverschrijdend werken en leren

Tijdens de workshop wordt men meegenomen in de ontwikkelingen naar een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs Zorg en Welzijn in de Eems Dollard Regio (Noord Nederland en Noordwest Nedersaksen).

Thema’s zijn (1) het ontwikkelen van een grensoverschrijdend, generalistisch curriculum Zorg en Welzijn, waar technologie en Healthy Ageing in zijn opgenomen, (2) grensoverschrijdende rollen en competenties ten behoeve van het imago en (3) grensoverschrijdende stage coördinatiepunten.

Workshopleiders: Michiel Malewicz, EDR, project management koepelproject Arbeidsmarkt Noord, en Iris Holman, Adviseur en onderzoeker CMO STAMM en lid Serviceteam 'Sorgen für, sorgen dass".
Organisatie: NetwerkZON

Gaming & Gezondheid

Gaming roept bij sommigen het beeld op van pacman en schietspelletjes, maar daarmee wordt de gaming-sector ernstig tekort gedaan. Het biedt mogelijkheden om saaie activiteiten uitdagend te maken, om toekomstige ontwikkelingen tastbaar te maken en om werelden bij elkaar te brengen die mijlenver uit elkaar liggen.

In deze workshop gaan we op zoek naar cases vanuit gezondheid en zorg die met behulp van gaming een impuls kunnen krijgen.

Workshopleider: Maarten Stevens, eigenaar 8D Games, bedenker en ontwerper van Serious Games.
Organisatie: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Hoe kan onderwijs aansluiten op de samenleving?

Tijdens deze workshop wordt een eerste stand van zaken Doelmatigheid gepresenteerd. Wat is de aanpak, wat heeft dit opgeleverd en hoe wordt dit in de toekomst verder ontwikkeld?
Hoe creëren we door samenwerking voldoende goede gemotiveerde professionals Zorg en Welzijn Healthy Ageing?

Workshopleiders: Christien de Graaf, College van Bestuur Alfa-college - Aly Oosterwijk, Directeur obs Siebe Jan Boumaschool en Jenske Lorijn, Regiodirecteur Assen Drenthe College.
Organisatie: NetwerkZON

Ik zorg... jij ook?! Wat drijft jou in je werk?

Inspiratie door verhalen, muziek, humor en beweging

De zorg komt even heel dichtbij. Op een ontspannen manier laten we het werken in zorg en welzijn dichtbij komen.
Eerst loskomen van de dag en vervolgens meegenomen worden in verhalen van mensen. Mensen uit de zaal, je buurman of buurvrouw. Mensen die ‘tot leven komen’.
Wat zijn hun drijfveren om te werken en te zorgen? En wat zijn die van jou?

Workshopleider: Oscar Kocken werkt als presentator, columnist, programmamaker, schrijver, interviewer, dagvoorzitter en theatermaker. Hij schrijft voor o.a. Spijkers Met Koppen (Radio2), presenteerde programma's voor de NTR (Grote Geschiedenisquiz, Zomaar Een Gast) en heeft zijn eigen maandelijkse talkshow in de Stadsschouwburg Utrecht. Samen met Philip Curtis, artistiek leider, en een aantal muzikanten van Embrace komt zorg en welzijn op een ontspannen manier heel dichtbij.
Organisatie: ZorgpleinNoord

Ik zorg... jij ook?! Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Inspiratie door verhalen, muziek, humor en beweging

Zorg en welzijn komt even heel dichtbij. Op een ontspannen manier laten we zorg en welzijn dichtbij komen.
Eerst loskomen van de dag en vervolgens meegenomen worden in verhalen van mensen. Mensen uit de zaal, je buurman of buurvrouw. Mensen die ‘tot leven komen’.
Wat vinden ze van zorg en welzijn? Hoe zijn deze beelden ontstaan? En wat zijn jouw beelden?

Workshopleider: Oscar Kocken werkt als presentator, columnist, programmamaker, schrijver, interviewer, dagvoorzitter en theatermaker. Hij schrijft voor o.a. Spijkers Met Koppen (Radio2), presenteerde programma's voor de NTR (Grote Geschiedenisquiz, Zomaar Een Gast) en heeft zijn eigen maandelijkse talkshow in de Stadsschouwburg Utrecht. Samen met Philip Curtis, artistiek leider, en een aantal muzikanten van Embrace komt zorg en welzijn op een ontspannen manier heel dichtbij.
Organisatie: ZorgpleinNoord