Workshops thema: Openbare ruimte

Voorzieningen

Rookvrije Generatie

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Rookvrije Generatie. De vraag is vervolgens: hoe geef je praktisch invulling aan die ambitie?

In deze workshop gaan we in op de vraag: op welke 8 domeinen binnen (en buiten) de organisatie moet je activiteiten ondernemen om succesvol bij te dragen aan de Rookvrije Generatie.

Workshopleider: verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland en actief binnen de Alliantie Nederland Rookvrij.
Organisatie: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
 

Gezonde Gebouwen

Het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Nederland. Daarvoor wordt multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoek gedaan. Altijd op het snijvlak van ruimte en organisatie: door het slim inzetten van ruimte gaan organisaties beter presteren. De groep heeft veel ervaring met onderzoek naar ‘Gezonde Gebouwen': gebouwen en organisaties die de gezondheid en het welzijn van de gebruikers bevorderen. In de workshop zijn, naast het lectoraatsportfolio over gezonde gebouwen, presentaties over de resultaten vanuit de Innovatiewerkplaats Health Space Design en de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace.

Workshopleiders: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen -> dr. Mark Mobach, o.a leading lector Research Centre for Built Environment - Jan Gerard Hoendervanger, o.a. projectleider Innovatiewerkplaats Healthy Workplace - Stefan Lechner, o.a. projectleider Innovatiewerkplaats Health Space Design.
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Inrichting gezonde openbare ruimte

Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen. Ook de socialiserende werking van beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. In de workshop staat het thema ‘Proces’ centraal. Na een inleiding vindt in twee groepen interactie en uitwisseling plaats rondom het proces van initiëren van betrokkenheid en het proces van evaluatie.

Workshopleiders: dr. Johan de Jong, Lector en Roya Shokoohi, senior onderzoeker - Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, Hanzehogeschool Groningen
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Accessibility (kennis en gebouwen)

Om de toegankelijkheid tot de digitale wereld en de gebouwde omgeving te kunnen vergroten voor mensen met een beperking is interdisciplinair samenwerken een noodzaak.
Creatieve professionals uit de zorgsector, de ICT-sector, architectuur en de kunsten zijn gewenst om voor en met mensen met een beperking een veilige, toegankelijke maatschappij te ontwikkelen.

In deze workshop staat het sociale netwerk centraal als een van de belangrijkste beïnvloedende factoren op de kwaliteit van leven. Met wie woon je? Voor wie zorg je? Wie zorgt er voor jou? Met deze drie vragen wordt aan de slag gegaan. Iedereen maakt een individuele care-map en met elkaar wordt onderzocht wat deze methodiek oplevert.

Workshopleiders: dr. Wolter Paans, Lector Verpleegkundige Diagnostiek, Marie Louise Luttik, programmaleider Familiezorg, lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek en dr. Margreet Luinge, lector Kind, Taal & Ontwikkeling – Hanzehogeschool Groningen
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Vitale burgerinitiatieven

Initiatieven van onderop zijn inspirerend, maar de duurzame inpassing ervan in de ‘systeemwereld’ blijkt een uitdaging.
Wat hebben burgerinitiatieven nodig om tot bloei te komen, en wat kunnen ze zelf anders/beter doen om de kans op succes groter te maken.

Workshopleider: Ingrid Prikken, programma manager Regiegroep Personalized and Customized Health (PCH
Organisatie: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)