Workshops thema: Openbare ruimte

Rookvrije Generatie

Korte omschrijving, kernwoorden
Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Rookvrije Generatie. De vraag is vervolgens: hoe geef je praktisch invulling aan die ambitie?

In deze workshop gaan we in op de vraag: op welke 8 domeinen binnen (en buiten) de organisatie moet je activiteiten ondernemen om succesvol bij te dragen aan de Rookvrije Generatie.
Organisatie: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
 

Gezonde Gebouwen

Korte omschrijving, kernwoorden
Het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Nederland. Daarvoor wordt multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoek gedaan. Altijd op het snijvlak van ruimte en organisatie: door het slim inzetten van ruimte gaan organisaties beter presteren. De groep heeft veel ervaring met onderzoek naar ‘Gezonde Gebouwen': gebouwen en organisaties die de gezondheid en het welzijn van de gebruikers bevorderen. In de workshop zijn, naast het lectoraatsportfolio over gezonde gebouwen, presentaties over de resultaten vanuit de Innovatiewerkplaats Health Space Design en de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace.
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Inrichting gezonde openbare ruimte

Korte omschrijving, kernwoorden
Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen. Ook de socialiserende werking van beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. In de workshop staat het thema ‘Proces’ centraal. Na een inleiding vindt in twee groepen interactie en uitwisseling plaats rondom het proces van initiëren van betrokkenheid en het proces van evaluatie.
Organisatie: Centre of Expertise Healthy Ageing

Vitale burgerinitiatieven

Korte omschrijving, kernwoorden
Initiatieven van onderop zijn inspirerend, maar de duurzame inpassing ervan in de ‘systeemwereld’ blijkt een uitdaging.
Wat hebben burgerinitiatieven nodig om tot bloei te komen, en wat kunnen ze zelf anders/beter doen om de kans op succes groter te maken.
Organisatie: Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)