Organisatie

Het congres 'Samen naar een Gezonde Samenleving' is een gezamenlijk initiatief van Centre of Expertise Healthy Ageing, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Zorg Innovatie Forum (ZIF) en ZorgpleinNoord.

Meer over de samenwerkende organisaties leest u hieronder.

 

Centre of Expertise Healthy Ageing

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is het netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing. In de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor actuele problemen in zorg en welzijn. Website CoE HA
 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) is het portaal voor activiteiten in Noord-Nederland dat zich richt op het gezond en vitaal ouder worden.
Noord-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartijen en overheden op het gebied van MedTech, Life Sciences, en Food, tot Care & Cure, Healthy Lifestyle en Serious Gaming worden in dit kader met elkaar verbonden. Website HANNN
 

Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een initiatief van een groot aantal zorgaanbieders, instellingen uit het sociale domein, woningbouw-corporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven.
ZIF richt zich op structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid met een focus op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderenzorg en op jeugdgezondheid. Website ZIF
 

Netwerk ZON

NetwerkZON is het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en wordt gevormd door vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s  Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen).  Rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, innovatie van praktijkleren en examinering zijn platforms en kenniskringen georganiseerd. Website NetwerkZON
 

Zorgpleinnoord

Zorpleinnoord (ZPN) is het grootste werkgeversverband zorg & welzijn in Noord-Nederland en ze ondersteunen en adviseren zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) op het terrein van mobiliteit, imago en arbeidsmarktvraagstukken. ZPN is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden met een vacaturesite en een uitgebreid dienstenpakket met loopbaantrajecten, workshops en trainingen. Website ZPN