Geslaagde partnermeeting project EDEN!

woensdag 10 juli 2019

  • HANNN


Behoeften, uitdagingen, (technische) ondersteuning, samenwerking, kennis en beeldvorming zijn een aantal van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de partnermeeting van het project EDEN (Embracing DEmeNtia) die in juni plaatsvond.

Als Nederlandse partner in dit project was HANNN natuurlijk ook aanwezig voor een aantal actieve dagen vol discussie en inspiratie. We waren te gast bij onze Italiaanse partner, de Universiteit van Udine.

Het omgaan met mensen met dementie wordt in het EDEN-project gezien als een fundamentele samenwerking op lokaal gebied tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en maatschappelijke initiatieven & vrijwilligers. Dit alles om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te bevorderen en te verhogen.
Co-creatie is een belangrijk onderdeel in dit project en alle onderdelen en materialen worden dan ook zoveel mogelijk samen met de doelgroepen onderzocht en getest.

Het evalueren van de voorlopige resultaten van de behoeftenanalyse stond tijdens deze partnermeeting centraal. Daarnaast werd er  uitgebreid ingegaan op de mogelijke vervolgstappen voor de overige projectonderdelen. Op basis van de resultaten van de behoeftenanalyse worden er lokaal volgende bijeenkomsten met de doelgroepen georganiseerd met als doel het ontwerpen van leer- en lesmateriaal.

Meer informatie over het EDEN project en de rol van HANNN leest u hier.

Heeft u vragen of bent u een mantelzorger van iemand met dementie en wilt u input leveren in dit project? Neem dan vooral contact op met allette.snijder@hannn.eu

De partners in het EDEN-project zijn: University College Lillebaelt (UCL), Southern Denmark European Office (SDEO), University of Udine, Matia Gerontological Institute (INGEMA), Connected Health Alliance CIC (ECHAlliance) en Stichting Health Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network