Vragenlijst raadpleging ZonMw kwaliteitscriteria Palliatieve zorg

donderdag 15 juni 2017

  • Zorg Innovatie Forum

Wat vindt u belangrijk in de zorg voor mensen voor wie het einde van het leven dichtbij komt? Wij horen graag uw mening!

Als iemand ernstig ziek is en er geen genezing meer mogelijk is, wat is dan - in die laatste levensfase – het belangrijkste voor hem of haar? En wat betekent dit voor de zorg die iemand krijgt?

Zorg in deze levensfase is er vooral op gericht de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Het is belangrijk dat de zorg aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. Als we dit weten we wanneer we palliatieve zorg goed kunnen noemen en kunnen we daar met elkaar afspraken over maken.

We horen graag wat u belangrijk vindt in de zorg in de laatste levensfase. U heeft mogelijk in uw omgeving, of bij uzelf, met palliatieve zorg te maken hebben gehad of gaat er ooit mee te maken krijgen. We nodigen u uit uw mening te delen via de online vragenlijst ‘palliatieve zorg’.

De vragenlijst
Iedereen kan de vragenlijst invullen: als u zelf in de laatste levensfase bent of van dichtbij het sterven van een naaste hebt meegemaakt. Maar juist ook wanneer u deze ervaringen niet heeft. In de vragenlijst gaat het om wat u belangrijk vindt in de zorg tijdens de laatste levensfase.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De antwoorden worden volledig geanonimiseerd verwerkt. Indien u vragen heeft kunt u contact met één van onderstaande personen opnemen via onderstaande e-mail adressen.
Het is mogelijk dat u via meerdere kanalen wordt benaderd om deze vragenlijst in te vullen. Dat kunnen wij helaas niet voorkomen. U hoeft de vragenlijst slechts één keer in te vullen.

U kunt deze vragenlijst tot 1 augustus a.s. invullen.
Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: https://www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl/
 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum