Voortgangsmonitoring Alles is Gezondheid...

donderdag 7 april 2016

  • HANNN

Alles is gezondheid...
Het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland!

Vanuit het vijfde preventieprogramma draagt ZonMw zorg voor het monitoren en evalueren van het initiatief Alles is gezondheid… Om de voortgang en output van het programma te monitoren is het RIVM ingeschakeld.

Op basis van een overzicht van alle activiteiten onder de vlag van Alles is gezondheid... is een set van circa 30 indicatoren ontwikkeld, verdeeld over de verschillende domeinen (school, werk, wijk, zorg, gezondheidsbescherming).
Deze indicatoren zijn als infographics weergegeven en geven de voortgang van het programma weer. Gedurende de looptijd van Alles is gezondheid... komen er regelmatig updates van de indicatoren, indien er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Meer informatie hierover leest u op de site van Alles is Gezondheid en in dit boekje (pdf) vindt u de stand van zaken van de indicatoren per eind 2015.

Meedoen aan Alles is Gezondheid… en partner worden kan door een pledge (‘maatschappelijke belofte’) te tekenen en een concrete bijdrage te leveren aan de gezondheid van Nederland.

Veel pledges zijn door meerdere partners getekend. Eind 2015 zijn in totaal 264 pledges ondertekend en zijn 1.265 organisaties aan het programma verbonden.

Een pledge kan meerdere domeinen bestrijken. Het merendeel van de in 2014 en 2015 ondertekende pledges valt binnen de domeinen zorg en wijk.

Sinds eind 2015 is HANNN regionetwerk van Alles is Gezondheid...
Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in het ondertekenen van een gezondheidspledge?
Neem dan contact op met allette.snijder@hannn.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network