Verslag Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling - 2 juni 2016

maandag 20 juni 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Spannende keuzes voor overheid, organisaties en bewoners in krimpgebieden

Krimp: ook Den Haag voelt de pijn

In het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen verrichtten minister Stef Blok en de Friese gedeputeerde Johannes Kramer letterlijk de aftrap van de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2016. Rode draad vormde het Friese begrip Mienskip (gemeenschap) dat tot inspirerende burgerinitiatieven kan leiden, juist in die gebieden waar voorzieningen onder druk staan door krimp!

Voor het gehele verslag: klik hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum