Oproep: Testen Vitaliteitswijzer

maandag 10 juli 2017

  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Denktank 60+ Noord is met een werkgroep (O&O - Ouderen en Onderwijs) betrokken bij de afdeling Ouderengeneeskunde van het UMCG. De VITALITEITSWIJZER is een van de lopende projecten.  
We nodigen u hierbij graag uit om mee te doen en verwijzen u naar de onderstaand bericht van Lisa Bakker.

Voor het project ‘de Vitaliteitswijzer’ zijn we op zoek naar ouderen (70+) die het leuk vinden om actief mee te denken over de invulling daarvan.

De Vitaliteitswijzer is een keuzehulp waarmee ouderen (70+) verschillende vragen over hun gezondheid beantwoorden en een advies krijgen gebaseerd op deze antwoorden. De Vitaliteitswijzer dient zo als een zelf-test waarmee ouderen zelf kunnen zien hoe fit zij zijn ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

De Vitaliteitswijzer is bedoeld als preventieve keuzehulp. De ouderen die eerder actief deelnamen aan de regiotafels van ZIF (Zorg Innovatie Forum) benadrukken dat zij preventie belangrijk vinden omdat ze hun gezondheid zo lang mogelijk op peil willen houden. Bij ouderen met bestaande en nieuwe zorgvragen is er behoefte aan zelfregie en goede ondersteuning hierbij. Daarom is de ontwikkeling van de Vitaliteitswijzer voor ouderen van belang, zodat ouderen zelf of samen met hun naasten:

  • Zelf kunnen testen hoe hun gezondheidsconditie er voor staat;
  • Met de uitslag van de zelf-test en de informatie zelf een persoonlijk actieplan kunnen opstellen;
  • Betrouwbare informatie kunnen vinden over gezondheidsgerelateerde problemen;
  • Hun afspraak met gemeente, wijkverpleegkundige, huisarts en/of medisch specialist goed kunnen voorbereiden.

Om de gebruiksvriendelijkheid van de Vitaliteitswijzer te optimaliseren, kunnen we uw hulp goed gebruiken. Als u het nuttig en leuk vindt om uw mening te geven en mee te denken over de verbetering van deze versie van de Vitaliteitswijzer, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. U vult de Vitaliteitswijzer thuis in, via de website www.ouderenacademie.nl/vitaliteitswijzer. U beoordeelt de Vitaliteitswijzer door mogelijke opmerkingen en onduidelijkheden te mailen naar de onderzoeker (Lisa Bakker, zie contactgegevens onderaan dit bericht).
     
  2. U neemt deel aan de focusgroep. In september worden er focusgroepen georganiseerd in Drenthe (in Beilen) en Friesland (in Leek). In oktober volgt er een focusgroep in Groningen (in het UMCG). Focusgroep-deelnemers vullen tijdens de bijeenkomst de Vitaliteitswijzer in op een computer. Aan de deelnemers wordt daarna gevraagd om hun mening te delen en mogelijke op- of aanmerkingen over het gebruik van de Vitaliteitswijzer uit te spreken.  

Beide mogelijkheden dienen ter verbetering van de Vitaliteitswijzer.

Geïnteresseerden voor de focusgroep kunnen zich tot vrijdag 21 juli opgeven bij Lisa Bakker, via e-mail:  l.r.bakker@umcg.nl. Gelieve uw voorkeur voor de locatie (Beilen, Leek, UMCG) in uw e-mail te vermelden.  Ook voor andere vragen kunt u contact met Lisa Bakker opnemen. 

Met vriendelijke groet,
Lisa Bakker, onderzoeker
Mede namens prof. dr. Sophia de Rooij, internist-geriater UMCG