Noord-Nederland haalt Healthy Ageing-sterren op in Brussel

dinsdag 6 december 2016

  • HANNN
  • Life Cooperative
  • Meer Gezonde Jaren

Op woensdag 7 december ontving René Paas in Brussel namens Noord-Nederland de 4 Sterren Reference Site-status op het terrein van Healthy Ageing. De erkenning werd uitgereikt door Günther Oettinger, Eurocommissaris Digital Economy & Society. Het is de tweede keer dat de Europese Commissie deze ‘Michelin-sterren’ voor regio’s met de beste Healthy Ageing strategieën uitreikte, en het is tevens de tweede maal dat onze regio onder aanvoering van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de maximale score heeft gehaald.

CdK Paas heeft als voorzitter van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) het podium betreden tijdens de Award Ceremony in Brussel. Deze ceremonie was onderdeel van de European Summit on Digital Innovation for Active and Healthy Ageing dat in Brussel gehouden werd. “We mogen als regio trots zijn op deze erkenning en met het feit dat we als Noord-Nederland in staat zijn gebleken tot de Europese Healthy Ageing-voorhoede te blijven behoren. Dit is iets waar we als bedrijven, kennisinstellingen en overheden op geïnvesteerd hebben en wat we ook zullen blijven doen,” Aldus René Paas.

De Europese Commissie heeft de European Innovation Partnerschip on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) in het leven geroepen om regio’s te stimuleren oplossingen te ontwikkelen en toe te passen die bijdragen aan een gezonder Europa. In dit kader worden regio’s die succesvol zijn op dit gebied uitgeroepen tot voorbeeldregio. Noord-Nederland behoort tot de Europese top omdat kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen in staat zijn om goede innovaties te ontwikkelen die de burger bereiken en die economische ontwikkeling stimuleren. Noord-Nederland is de enige regio in Nederland die 4 sterren heeft behaald, en behoort daarmee tot een select Europees gezelschap van 8 topregio’s. In totaal hebben 78 regio’s uit 22 lidstaten zich voor deze status aangemeld.

HANNN directeur Daan Bultje: “Je kunt zelf wel het gevoel hebben goed bezig te zijn, maar als de Europese Commissie dit samen met andere Europese regio’s bevestigt, dan is dat geweldig. Ik beschouw het ook als steun in de rug voor onze keuze de maatschappelijke uitdagingen als uitgangspunt voor innovatie te nemen. En het is een stimulans om hier nog meer Noord-Nederlandse partijen bij te betrekken.”