Nieuwe toolkit 'Healthy Ageing'

maandag 22 augustus 2016

  • HANNN

Een goede gezondheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Niet alleen fysieke gezondheid, maar ook sociale en mentale gezondheid hebben iedere dag invloed op ons leven, hoe we ons voelen en hoe we de wereld ervaren. Hoe kunnen we zelf op een positieve manier onze gezondheid verbeteren? De nieuwe toolkit Healthy Ageing ondersteunt Europese ouderen bij een gezonde levenstijl. Met praktische tips voor gezond eten, bewegen en sociale participatie.

Professionals in de zorg en welzijn, studenten en iedereen die ouderen wil ondersteunen bij een gezonder en gelukkiger leven, kunnen de toolkit gebruiken. De toolkit richt zich voornamelijk op de mogelijkheden van zelfmanagement. Onderwerpen die aan bod komen: eten, drinken, beweging, geloven in de toekomst, sociale participatie en het voorkomen van eenzaamheid.

SAMENWERKING
De toolkit is een resultaat van het internationale project Healthy Ageing Supported by Internet and Community (HASIC), dat werd gefinancierd door de Europese Commissie. Een samenwerking van 7 hogescholen en universiteiten in Europa, waaronder Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, ontwikkelt onderwijsmodulen en trainingsinstrumenten waar studenten, professionals en vrijwilligers mee aan de slag kunnen binnen hun contact met 65-plussers rondom gezond ouder worden.

In het project werken professionals, studenten en vrijwilligers die zelf 65-plusser zijn met elkaar samen.

BREDE BENADERING VAN GEZONDHEID
In HASIC-project wordt uitgegaan van de nieuwe definitie van (positieve) gezondheid van Machteld Huber (2011): 'Gezondheid als het vermogen om je te kunnen aanpassen en je eigen regie te voeren in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven'. Vanuit de definitie van positieve gezondheid worden instrumenten ontwikkeld gericht op sociale, mentale en fysieke gezondheid die kunnen worden ingezet in de dialoog en activiteiten met ouderen. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, empowerment en sociale participatie.

Download A toolkit for promoting Healthy Ageing (pdf)

Lees verder op de website van HASIC

Bron: BeterOud

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network