Kennis gedeeld en nu aan de slag!

donderdag 9 juni 2016

  • HANNN

En nu aan de slag! Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie na de grote internationale conferentie Building the Future of Health (BTFOH) die afgelopen week plaatsvond in de stad Groningen. Drie dagen stond één vraag centraal: hoe kan de gebouwde omgeving helpen ons langer gezond te houden?

Nergens beter dan in Groningen
Building the Future of Health trok in totaal ruim 850 bezoekers vanuit de hele wereld. Zeker twintig nationaliteiten waren vertegenwoordigd. Dat is niet voor niets want Nederland, en zeker de noordelijke regio, is trendsettend. Of, zoals minister-president Mark Rutte treffend aangaf in zijn openingsspeech: “Nederland is wereldwijd een belangrijke speler op het terrein van de Life Sciences. Ons zorgstelsel komt steevast als beste of een van de beste ter wereld uit de bus. En onze architecten en planologen behoren tot de wereldtop. Je komt ze ook overal tegen.“

Het congres was het resultaat van een hechte samenwerking tussen vele partners, waaronder het RIVM, het PBL, het Age Platform Europe, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Healthy Life Alliance en de partners binnen het Akkoord van Groningen: het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen. Alle partners kijken tevreden terug op de conferentie. Zo stelt bouwconcern VolkerWessels: “Tijdens Building the Future of Health zijn wij in contact gekomen met de juiste partijen, waarmee wij nieuwe samenwerkingen kunnen aangaan. Ons doel voor de toekomst is duidelijk: bijdragen aan een betere levenskwaliteit.”

Eerste doelen gehaald
Het doel van het congres - kennis uitwisselen op het gebied van Healthy Ageing en de gebouwde omgeving – is ruimschoots gehaald. Maar volgens de initiatiefnemers begint het echte werk nu pas. Het is de hoogste tijd voor implementatie. Aan de slag dus! Grote kansen liggen in het verbinden van de vele kennis aan concrete projecten in de stad en regio Groningen. Ontwerpers, beleidsmakers en wetenschappers zullen elkaar blijvend moeten opzoeken om de gebouwde omgeving echt gezond te maken.

Voor Groningen heeft het congres al een concreet plan opgeleverd. Zo tekenden het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), de Healthy Life Alliance, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen een intentieverklaring. Daarin spreken zij de ambitie uit huizen in het aardbevingsgebied ‘levensloopbehendig’ te maken. Dat betekent dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, ook als zij op den duur zorg nodig hebben.

Een vervolg
Ondertussen denkt de congresorganisatie na over een vervolg. Ambitie is om in Groningen en met ‘gelijkgestemde steden en regio’s afspraken te maken over concrete projecten waar we de lessen van Building the Future of Health in de praktijk kunnen gaan toepassen. Naast Groningen zijn ook Utrecht en Nijmegen geïnteresseerd. Ook de Rijksbouwmeester heeft aangegeven de thematiek verder te willen brengen. En of er over een paar jaar een nieuwe conferentie komt? Wellicht. Over pakweg drie jaar zouden we de balans kunnen opmaken. Wat hebben we geleerd, maar vooral, wat hebben we concreet gedaan?

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network