Jong talent ontmoet ouderen in Ageless Jazz project

donderdag 17 december 2015

  • Zorg Innovatie Forum

In het project ‘Ageless Jazz’ verzorgen jazz-studenten van het Prins Claus Conservatorium tien concerten in verzorgingshuizen in de stad Groningen. De concerten zijn geen ‘gewone’ jazz-concerten. Begeleid door het lectoraat Lifelong Learning in Music werken de studenten toe naar een concert dat toegesneden is op de specifieke context van het verzorgingshuis, bijvoorbeeld wat betreft instrumentkeuze, repertoire en visuele aankleding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al aanwezige praktijkkennis van musici die ervaring hebben met het geven van jazz-concerten in verzorgingshuizen. 

Deelnemende studenten zijn Charlotte Illinger (zangeres);  Su Lee (drums);  Bram van der Veen (piano); Vasileios Gkagkavouzis (bas);  Tim de Vries (sax).  

Het project is tot stand gekomen via het Akkoord van Groningen en richt zich op de ontmoeting van jong talent en ouderen, en de ontwikkeling van innovatieve praktijkkennis op het gebied van Healthy Ageing en muziek, binnen Groningen als levendige en innovatieve kennisstad. Meer

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum