Investeringsfonds voor innovatieve bedrijven officieel van start

maandag 14 september 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Grote stimulans voor innovatie in Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben  het initiatief genomen voor een nieuw investeringsfonds voor  innovatieve bedrijven die voortkomen uit de universiteit en/of het UMCG. Het gaat om bedrijven die zich bezig-houden met de thema’s van de RUG en het UMCG: life sciences/healthy ageing, energy en sustainable society. Vanmorgen werd het fonds officieel gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst. In het fonds, 'Carduso Capital', zit een bedrag van 16 miljoen euro. Verregaande gesprekken met andere investeerders over een verdubbeling van dit bedrag zijn lopende.

Huidige deelnemers in Carduso Capital zijn: de RUG, het UMCG, Investeringsfonds Groningen , de NOM, en De Friesland Participatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar.

Investeren in jonge bedrijven
Kennisinstellingen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek hebben veel baat bij economische ondersteuning wanneer er bedrijven gestart worden. Deze bedrijven leveren werkgelegenheid op en versterken de economie. Carduso Capital vindt het belangrijk om te investeren in jonge en/of vernieuwende bedrijven die aan het begin staan van hun ontwikkeling, soms hun product nog niet op de markt hebben gebracht maar al wel bewezen technieken hebben ontwikkeld. Carduso Capital treed op als vroege fase investeerder en wil daarin actief samenwerken met andere investeerders.  Op die wijze wil Carduso Capital ook anderen interesseren om in de Groningse innovatiekansen te investeren.

De initiatiefnemers van Carduso Capital zijn blij dat het investeringsfonds van start is gegaan.

Stimulans
Vice-voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Jan de Jeu: ‘RUG en UMCG willen met dit fonds het klimaat versterken waarin startende ondernemers kunnen groeien en bloeien. Goede ideeën alleen zijn niet genoeg, net zoals geld alleen niet genoeg is. Dingen gaan pas lopen als je dat bij elkaar kunt brengen. Ik denk dat Carduso Capital hieraan een substantiële bijdrage kan leveren en dat het een stimulans is voor de noordelijke en landelijke economie. 

Gedeputeerde Patrick Brouns van Ondernemerschap en Innovatie ziet in Carduso Capital kansen voor nieuwe werkgelegenheid. "Door het investeren in een fonds voor innovatieve technologiebedrijven geven deze noordelijke partijen aan dat ze kansen zien voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid in de innovatieve sector. Met een fondsvermogen van ten minste € 16 miljoen is Carduso een belangrijke investeerder, waarmee de kennis van het Groninger wetenschapscluster rondom de RuG en het UMCG omgezet kan worden naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Daarmee wordt het fonds een zeer belangrijke aanjager van nieuwe economische activiteiten in de regio."

Fondsmanager Frits Kok benadrukt de economische grondslag van het fonds. “Door de onafhankelijkheid van het fondsbeheer ten opzichte van de investeerders in Carduso, wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat economische relevantie en rendement voor de investeerders leidend zal zijn in de investeringsafwegingen.”

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum