Het Coachhuis ondersteunt de Stichting ‘Pesten op de Werkvloer’

dinsdag 8 december 2015

  • HANNN

Het Coachhuis en de Stichting Pesten op de Werkvloer zijn een samenwerking aangegaan om het maatschappelijke probleem breed onder de aandacht te brengen. Het Coachhuis acteert als sponsor van het Congres ‘Pesten op de Werkvloer’ dat plaatsvindt op 11 december a.s. te Groningen.

Het Coachhuis voelt zich aangesproken op het bespreekbaar maken van pesten op de werkvloer. De leden van Het Coachhuis zijn veelal actief in de begeleiding van medewerkers van bedrijven waar deze problematiek actueel kan zijn. Persoonlijke en professionele begeleiding kan in een sommige gevallen mede een oplossing bieden. Het congres biedt een goede mogelijkheid hierover van gedachten te wisselen.

Een onderzoek naar pesten op de werkvloer, uitgevoerd door TNO, toont aan dat in Nederland ruim een kwart van de mensen ooit wel eens is gepest door collega’s of leidinggevenden. Pesten tast de waardigheid van mensen aan, verpest het plezier in het werk en kan leiden tot psychische problemen en uitval. Jaarlijks zorgt dit naar schatting voor vier miljoen extra verzuimdagen.

Door de ondersteuning van dit initiatief hoopt Het Coachhuis bij te dragen aan het bespreekbaar maken van een fors maatschappelijk probleem en daarmee de gezonde sfeer op de werkvloer te bevorderen.

Stichting ‘Pesten op de werkvloer’
De Stichting Pesten op de Werkvloer wil het taboe rondom pesten op de werkvloer doorbreken en bespreekbaar maken. Het congres is één van de middelen die de stichting inzet om haar doel te bereiken.

Het Coachhuis
Het Coachhuis (www.hetcoachhuis.nl) is een landelijk dekkende organisatie met als aanbod de flexibele verhuur van professionele gespreksruimtes geschikt voor 1-op-1 gesprekken en voor kleine groepsbijeenkomsten. De leden van Het Coachhuis kunnen al vanaf één uur, 24/7 online reserveren in alle aangeboden locaties. Het Coachhuis kent een lidmaatschapsstructuur, omdat zij streeft naar een lange termijn relatie met haar leden.

Het ledenbestand van Het Coachhuis bestaat grotendeels uit professionele coaches en trainers die actief zijn als ZZP’er of als medewerker van een grotere organisatie. Daarnaast hebben ook andere professionals, zoals mediators, psychologen en adviseurs Het Coachhuis weten te vinden.

Voor meer informatie bezoek hier de website van de Stichting Pesten op de Werkvloer.

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network