Hanzehogeschool Groningen winnaar Innovation Challenge 2016-2017

maandag 14 november 2016

  • HANNN

De Hanzehogeschool Groningen is één van de vijf winnaars van de Innovation Challenge van SURFnet. Het winnende idee komt vanuit de Onderzoeksgroep ICT & Didactiek in samenwerking met het Lectoraat User-Centered Design. In hun experiment wordt onderzocht of het mogelijk is om met behulp van een eenvoudige app voor elke leerling de beste oefening aan te kunnen bieden.

Experiment: Computational Thinking Leren op je Eigen Niveau 
Dit jaar hebben kinderen van het basisonderwijs in Noord-Nederland kennis gemaakt met de basisprincipes van programmeren en hebben ze aan de hand van oefeningen met LEGO Computational Thinking (CT) vaardigheden geleerd. In het experiment wordt bekeken of een app de leerling in zijn ontwikkeling kan ondersteunen en de leerkracht kan helpen om zo individuele leertrajecten vorm te geven en te begeleiden. Niet alleen het leerproces, maar ook de leerstof wordt hierbij individueel op maat gemaakt. Studenten van de Pedagogische Academie worden ook betrokken bij het experiment, want zij zijn de leerkrachten van de toekomst.

Over Onderzoeksgroep ICT & Didactiek en Lectoraat User-Centered Design 
De Onderzoeksgroep ICT & Didactiek doet onderzoek naar de inzet van ICT in het basisonderwijs. Een van de focusgebieden is de ontwikkeling en het onderzoek naar onderwijs in Computational Thinking voor groep 1 tot en met 8 op de basisschool. Het lectoraat User-Centered Design richt zich op de vraag hoe we technologie zo kunnen ontwerpen dat het leven van mensen er beter op wordt. Een van de onderzoeklijnen is het ontwerp van adaptieve systemen die zich vormen naar de behoeften van haar gebruikers.

De Innovation Challenge
De Innovation Challenge is geïnitieerd door SURFnet om een impuls te geven aan innovatie in het onderwijs, dit keer gericht op innovatielabs. SURFnet ontving 58 voorstellen van hogescholen en universiteiten. Op 1 november zijn de 5 winnaars van de Innovation Challenge gekozen door een jury bestaande uit experts op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. De winnaars ontvangen een geldbedrag van maximaal 20.000 euro en hebben een half jaar de tijd om het experiment uit te voeren. Op 22 juni presenteren zij het eindresultaat tijdens een afsluitende bijeenkomst. De opgedane kennis wordt nadien ter beschikking gesteld.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network