HANNN spil in nationaal gezondheidsprogramma!

donderdag 19 november 2015

  • HANNN

Noordelijk Healthy Ageing cluster is 19 november gestart als regionetwerk van Alles is Gezondheid...

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) is 19 november in Leeuwarden geïntroduceerd als regionetwerk van Alles is Gezondheid....(AIG). AIG is het nationale preventie programma gericht op een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Binnen dit programma maken ondernemers, overheden en organisaties afspraken over de bijdrage die zij zullen leveren aan een gezonder Nederland. HANNN zal als Noord-Nederlands regionetwerk zorgdragen voor het werven van nieuwe partijen die zich willen committeren aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid...

Via HANNN is het mogelijk om een Alles is Gezondheid… pledge te ondertekenen. Deze pledge is een publieke verklaring waarmee een organisatie belooft zich te willen verbinden aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid… en daaraan zal bijdragen door gerichte activiteiten uit te voeren. Dit kan zowel individueel als in samenwerkingsverbanden, het kunnen grote convenanten zijn maar ook kleine acties die je zelf en samen onderneemt.  

"De doelstelling van Alles is Gezondheid... sluit goed aan bij de ambities die wij als HANNN ook hebben om steeds meer bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties mee te laten bouwen aan een gezondere wereld. HANNN is goed in het vormen van consortia die samen een concreet project realiseren dat bijdraagt aan gezondheid en het zou mooi zijn dergelijke samenwerkingsverbanden ook te bekrachtigen met een pledge in het kader van Alles is gezondheid….” Aldus Daan Bultje, directeur van HANNN.  “Wij zijn vereerd met de status als regionetwerk en zien het ook als erkenning dat we in Noord-Nederland op de goede weg zijn met Healthy Ageing."  

Tijdens de door HANNN en Alles is Gezondheid… in Leeuwarden georganiseerde bijeenkomst ‘Gezonde Coalities voor een Gezonde Leefstijl’, stonden een aantal sprekers stil bij de uitdagingen en kansen met betrekking tot preventie in Nederland. 

 

Omrop Fryslân was live aanwezig bij de bijeenkomst en sprak met Joan Boelens en Daan Bultje

Jan Bleeker (GGD Fryslân, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid) schetste de huidige situatie en ontwikkelingen in Noord-Nederland en lichtte het project Seker en Sûn nader toe. Daan Bultje (directeur HANNN) vertelde meer over de multidisciplinaire benadering van The First Man Made Blue Zone. Joan Boelens (directeur Bewegingscentrum Leeuwarden) gaf vanuit zijn eigen good practices de nodige stimulans en Tony Buys (parapluprojectleider Healthy Lifestyle & Werkgevers) ging in op de programmalijn Gezonde Werkgevers.

Tevens waren er een aantal partijen die ter plekke een gezondheidspledge ondertekenden zoals: GGD Fryslân, NDC Mediagroep, Universitair Medisch, Centrum Groningen, ARGO BV, VillaPortaal. Tevens werden er pledges ondertekend door de mooie samenwerkingsverbanden Health Hub Roden en Innexus/HANNN (Foodcluster).

Onder de paraplu van HANNN zijn bedrijven en organisaties op het terrein van Food, Healthy Lifestyle, Care & Cure, Medical Technology, Life Sciences en Gaming/eHealth actief. Wat hen bindt is de ambitie een bijdrage te leveren aan gezond en actief ouder worden. HANNN ondersteunt bij business development, het vinden van financieringsbronnen (zoals Europese Fondsen) en bij het zoeken naar (inter)nationale partners.

Meer over Alles is Gezondheid... leest u hier.

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd in het ondertekenen van een gezondheidspledge? Neem dan contact op met allette.snijder@hannn.eu

Overhandiging regionetwerk logo door Sonja Bleuland van Oordt (Alles is Gezondheid...) aan Daan Bultje (HANNN)
Overhandiging regionetwerk logo door Sonja Bleuland van Oordt (Alles is Gezondheid...) aan Daan Bultje (HANNN)

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network