Gezondheid&Co biedt podium voor Alles is Gezondheid... pledges Noord-Nederland!

dinsdag 23 augustus 2016

  • HANNN


Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober staat MartiniPlaza te Groningen in het teken van alles wat met gezondheid te maken heeft. NDC mediagroep organiseert in samenwerking met MartiniPlaza het eerste grote gezondheidsevenement van het Noorden: Gezondheid&Co.

Het evenement Gezondheid&Co representeert vijf thema’s, te weten: smaak, fit, zorg, leef en comfort waarbij ieder thema een ander jasje krijgt aangemeten. De één draait meer om kennisoverdracht, de ander tekent vooral voor een belevenis. Bezoekers maken een ‘gezonde route’ door de hallen van MartiniPlaza die hen de juiste ingrediënten voor een positieve stimulans van body, mind én het sociale leven geeft. Meer over dit evenement leest u hier.

Samen met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) wordt er tijdens Gezondheid&Co een podium gecreëerd voor het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…Dit event is natuurlijk het perfecte moment om weer een aantal gezondheidspledges met mooie initiatieven uit Noord-Nederland te ondertekenen!

Alles is gezondheid… is een landelijk programma dat streeft naar een vitaler en gezonder Nederland via acties op school, in de wijk, op het werk en in de zorg. Het doel is dat zoveel mogelijk partijen bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de Nederlanders door afspraken te maken en gezamenlijke acties te ondernemen die een beweging op gang brengt. Om dat te versterken en uit te dragen, kunnen organisaties een pledge tekenen.

HANNN is de spil binnen het regionetwerk van Alles is gezondheid… in Noord-Nederland. Als regiopartner zorgt HANNN voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Organisaties kunnen zich via HANNN bij Alles is gezondheid… aansluiten door een pledge te ondertekenen. Met deze publieke verklaring belooft een organisatie zich te willen verbinden aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid… en daaraan zal bijdragen door gerichte en concrete activiteiten uit te voeren. Dit kan zowel individueel als in samenwerkingsverbanden, het kunnen grote convenanten zijn maar ook kleine acties die je zelf en samen onderneemt.
Tijdens het evenement Gezondheid&Co ondertekenen op vrijdagmiddag 30 september weer een aantal organisaties uit Noord-Nederland een pledge voor Alles is gezondheid…. en is het noordelijk regionetwerk een aantal mooie initiatieven rijker.

Wilt u meer weten over deze gezondheidspledges en/of bent u geïnteresseerd in het ondertekenen van een pledge? Hoe u mee doet en wat er dan van u wordt verwacht leest u hier en voor vragen kunt u altijd contact opnemen met allette.snijder@hannn.eu 

Tijdens eerdere HANNN-evenementen hebben zich al bijna 40 organisaties uit Noord-Nederland via een pledge verbonden aan het initiatief Alles is Gezondheid… Noord-Nederland is een van de eerste regio’s die zich zo breed aan Alles is Gezondheid… committeert met pledges.

Meer informatie over de samenwerking tussen HANNN en Alles is Gezondheid... leest u hier 

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network