Fonds voor ideeën uit de mienskip weer open

maandag 7 maart 2016

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum


Wilt u met anderen iets doen om de leefbaarheid in uw wijk, dorp of regio te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Initiatiefnemers kunnen vanaf dinsdag 1 maart tot en met
vrijdag 1 april 2016 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen
aan de leefbaarheid in Fryslân. Het projectbureau van Streekwurk Noardwest
kan u helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. De Adviescommissie bekijkt de projecten en adviseert het college van
Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. In deze eerste subsidieronde
is € 1,2 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.


Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns >
 

Succesvol

Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt terug op een succesvol eerste jaar van de subsidieregeling: “Dat der ferlet is fan sa’n fûns docht bliken út it sukses fan de eardere omgongen ferline jier. Yn 2015 hawwe mar leafst 201 inisjatyfnimmers mei-inoar € 2,5 miljoen oan subsydzje foar harren projekten krigen.” Het gaat hierbij om projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het SamSam festival, Popkoorn en de Duurzaamheidsbeurs in Grou. Allemaal voorbeelden van projecten in Noardwest Fryslân die in 2015 uitgevoerd zijn met subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Bekijk een impressie van uitgevoerde projecten >


 

Online subsidie aanvragen

Vanaf dit jaar is het mogelijk uw subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns volledig online aan te vragen met een digitale ondertekening. Online aanvragen maakt het mogelijk de aanvraag tussentijds op te slaan en te delen met betrokkenen voordat u de aanvraag officieel indient. Om uw aanvraag volledig digitaal te kunnen doen, heeft u een digitale handtekening via DigiD of eHerkenning nodig. Door uw subsidie online aan te vragen voorkomt u dat uw aanvraag niet volledig is. Daarnaast maakt het voor ons de afhandeling van uw aanvraag gemakkelijker. Heeft u vragen over het (online) aanvragen van subsidie, neem contact op met uw projectadviseur van Streekwurk Noardwest Fryslân: Arjen Lobstein. 
 

Popkoorn & het SamSam Festival

'Popkoorn’ en het 'SamSam Festival' zijn voorbeelden van projecten in Noardwest Fryslân die al in uitvoering zijn. Beide project ontvingen in 2015 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Door Popkoorn weten jongeren in de regio en Theater de Koornbeurs elkaar nu goed te vinden. Het theater biedt hen de kans de jeugdprogrammering zelf in te vullen, onder de naam Popkoorn. De jongeren organiseren concert- en filmavonden, waarbij aanstormend talent de mogelijkheid krijgt om podiumervaring op te doen. Afgelopen december vond de eerste editie van Popkoorn plaats. Op het SamSam festival hebben 1500 bezoekers genoten van muziek, artiesten, marktkraampjes en workshops. Een festival voor en door mensen met en zonder verstandelijke beperking, met als thema: 'Jij bent anders, net als ik'. Het doel is iedereen een leuke dag bezorgen. Met elkaar en voor elkaar! Het SamSam festival vond plaats op 7 juni 2015.


 

Even voorstellen: Remko Zijlstra

Eind vorig jaar ben ik begonnen als coördinator Streekwurk Noardwest. Een prachtige rol in een prachtig gebied waar ik zelf ook inwoner van ben. Graag vertel ik kort wie ik ben en hoe ik denk dat Streekwurk van betekenis kan zijn voor de inwoners van Noardwest Fryslân.

Met Noardwest Fryslân heb ik altijd al wat gehad. Mijn voorouders komen er ook allemaal vandaan. Ze waren landbouwer in Peins en Wirdum, tsiismakker in Dronrijp en Petroleumverkoper in Lekkum. Klaaikluten dus. Net als hun (achter)kleinzoon. Zelf woon ik nu in Leeuwarden, ben 41 jaar, getrouwd en heb drie schoolgaande kinderen. Naast mijn werkzaamheden voor Streekwurk ben ik BABS (ander woord voor trouwambtenaar) en heb een eigen onderneming als uitvaartspreker.

Tot voor kort werkte ik bij Wetterskip Fryslân aan skjin wetter en droege fuotten. Van daaruit ben ik nu voor drie jaar gedetacheerd om aan de slag te gaan met de samenwerkingsagenda tussen provincie, gemeenten en Wetterskip Fryslân. Ook lever ik een centrale bijdrage aan het provincialeIepen Mienskipsfûns en het Europese subsidieprogramma LEADER. Beide subsidiebronnen geven de komende jaren een impuls aan de leefbaarheid van dit gebied.

Noardwest vind ik een krachtig gebied met een aantal unieke eigenschappen die nergens anders voorkomen. Denk daarbij aan de Waddenzeekust. De overvloed aan ruimte. De oneindige zichtlijnen, zowel bij dag als bij nacht. En: het is een van de beste landbouwgebieden ter wereld. Ik ben ervan overtuigd dat Streekwurk een bijdrage kan leveren om de unieke eigenschappen te versterken. Vanuit de samenwerkingsagenda met bijvoorbeeld concrete duurzaamheidsprojecten. Of vanuit de beide subsidiebronnen om initiatieven vanuit de Mienskip zelf te realiseren. Daarmee houden we Noardwest leefbaar en aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren.


Remko Zijlstra
Coördinator Streekwurk Noardwest Fryslân
 

Contact

Streekwurk Noardwest Fryslân

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker
Telefoon: 0517 - 38 07 33

E-mail: noardwest@fryslan.frl
Website: www.streekwurk.frl/noardwest

Dien uw projectidee in en maak Fryslân nog sterker en mooier!