Consortium Coalitie Gezond Wonen breidt zich uit

maandag 20 juni 2016

  • HANNN

Op donderdag 2 juni heeft, in navolging van de ondertekening op 1 juni, een consortium van partijen zich verbonden aan het project om levensloopbehendig te bouwen in het aardbevingsgebied. Dit alles in het kader van de Coalitie Gezond Wonen. 

Noord-Nederland heeft alle ingredienten in huis om een proeftuin te zijn voor een grootschalige transformatie van huizen, scholen en andere gebouwen naar een omgeving die bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid van de bewoners. Op donderdag 2 juni vond een informal meeting plaats in Appingedam die het startpunt is voor een transitie die bestaande uitdagingen en ambities samenbrengt en omvormt tot specifieke en opschaalbare initiatieven. Het gaat daarbij om het aardbevingsbestendig maken van de huizen in de regio, het verbreden van de Vital@Home aanpak en de 'Meer Gezonde Jaren' ambitie van Noord-Nederland. 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende acties afgesproken: 


Korte termijn: 2016 

•    In het aardbevingsgebied wordt het planningsproces gestart om bestaande zorggebouwen aardbevingsbestendig te maken waarbij o.a. gekeken wordt naar het energieverbruik van het gebouw. Het consortium zal een pakket aan oplossingen ontwikkelen die ervoor zorgt dat het gebouw bijdraagt aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van de bewoners. 
 
•    De Nationaal Coordinator Groningen zal een eerste ronde van gesprekken met bewoners uit het aardbevingsgebied voeren over de gewenste aanpassingen in hun huizen. Voor deze gesprekken is een toolkit ontwikkeld waarmee een gebouw of woning aardbevingsbestendig en energiezuinig gemaakt kan worden. Het consortium zal voor deze toolkit een toevoeging ontwikkelen die voorbeelden van thuiszorgtechnieken, domotica en nieuwe woonconcepten bevat. De toolkit zal continu worden ge-update naar de nieuwste concepten en technieken. Daarnaast worden de bevindingen van de inwoners voortdurend gebruikt om de toolkit aan te passen. 

Middellange termijn: 2017 

•    Samen met de Economic Board Groningen / Built in Groningen zullen verschillende typen huizen naar de WELL Building Standard worden aangepast of gebouwd voor de inwoners van het aardbevingsgebied. Ze kunnen daarmee langer en 'levensloopbehendig' in hun huis blijven wonen. 

Lange termijn: na 2018

•    Op basis van de ervaringen uit de eerste fasen van het consortium zal er meer kennis zijn over de implementatie en het gebruik van de Well building standard en het aanpassen van bestaande gebouwen in het aardbevingsgebied.
•    Deze ervaringen kunnen vervolgens ingezet worden in andere delen van de wereld om ook op die manier bij te dragen aan het economisch perspectief van de regio als geheel. 
 

Geinteresseerden in aansluiting bij het consortium kunnen via dit e-mailadres contact met ons opnemen.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network