VOORAANKONDIGING: Netwerkbijeenkomst Democratisch Burgerschap

  • 13:00 uur
  • Meppel, exacte locatie volgt
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Een interactieve bijeenkomst over u kunt doen om samen te bouwen aan democratisch burgerschap. We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in gesprek met elkaar.

Burgers aan zet: Nieuwe vormen van burgerparticipatie

Bent u erbij? Meer informatie en het programma worden begin maart bekend gemaakt. Voor-aanmelden is nu al mogelijk.
Aanmeldingen 
Stuur een e-mail met uw naam, de organisatie en uw e-mailadres aan: info@zorgbelang-overijssel.nl

Voor wie
Adviesraden Sociaal Domein, cliëntenraden, patiëntenorganisaties, wethouders, ambtenaren en gemeenteraadsleden, uit de vier noordelijke provincies: Drenthe Fryslân, Groningen en Overijssel.