Masterclass Communicatie en Gezondheid

  • 12:30 uur
  • 17:00 uur
  • Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten
  • Zorg Innovatie Forum

Communicatie is er altijd en overal, zo ook in de zorg. Tijdens deze masterclass wordt er gekeken naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De verschillende sprekers nemen ons mee naar verschillende doelgroepen: hoe kan je bijvoorbeeld een doelgroep die doof is of laaggeletterd beter bereiken, hoe kan het gebruik van fotostrips helpen bij het verbeteren van gezondheid, hoe kan een gemeente of juist een instelling zijn mensen beter bereiken? Komt de boodschap en informatie over zoals bedoeld, waarom wel of niet, en wat zijn knelpunten en uitdagingen?

Programma

12.30 uur    Inloop en registratie

13.00 uur    Welkom en opening – Eric van Oosterhout
(burgemeester gemeente Aa en Hunze, ambassadeur genootschap laaggeletterdheid Drenthe)

13.10 uur    Eric van Oosterhout – Communicatie en laaggeletterdheid

13.30 uur    Prof. dr. Carel Jansen – Communicatie over gezondheid
(hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen)
Carel Jansen is, samen met collega's in de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen van de RUG, betrokken bij onderzoek naar diverse soorten boodschappen in de gezondheidscommunicatie. Zo doet hij onderzoek naar de effecten van angstaanjagende boodschappen, waarmee geprobeerd wordt ontvangers aan te sporen tot een bepaald gedrag door de gruwelijke gevolgen te laten zien als ze de aanbevelingen in de boodschap niet opvolgen. Ook houdt hij zich bezig met boodschappen die door de ontwerpers bewust enigszins raadselachtig zijn gemaakt, en die bedoeld zijn om de ontvangers ertoe te brengen de onderwerpen van die boodschappen met elkaar of met anderen te bespreken. Ten slotte doet hij onderzoek naar narratieven, verhalen in verschillende vormen die bedoeld zijn om lezers tot gezonder gedrag te brengen door het verzet tegen pogingen tot beïnvloeding wat te verminderen. In dat narratie­venonderzoek gaat speciale aandacht uit naar fotoverhalen, die vooral - maar niet alleen - bedoeld zijn voor mensen met een relatief laag niveau van gezondheidsvaardigheden.

13.50 uur    Vragen uit het publiek

14.00 uur    Pauze

14.15 uur    Start Workshopronde 1

15.15 uur    wisseling workshops

15.30 uur    Start Workshopronde 2

16.30 uur    Plenaire afsluiting, borrel

Voor meer informatie over de workshops klik hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum