VOORAANKONDIGING: Grenzen aan de mantelzorg

  • Wordt nog bekend gemaakt
  • Zorg Innovatie Forum

Platform Hattinga Verschure organiseert bijeenkomst 'Grenzen aan de mantelzorg'

Samenwerken formele en informele zorg

Noteer  6 oktober alvast in uw agenda

De middag is bedoeld om met elkaar het thema grenzen aan de mantelzorg te verkennen.  Wat zijn de gevolgen en vragen bij een nauwere samenwerking tussen formele en informele zorg? Wie is verantwoordelijk? Het keukentafelgesprek. Wie heeft het voor het zeggen? Heeft de mantelzorger het recht om nee te zeggen? En wat komt daar bij kijken?

Houdt de website van Platform Hattinga Verschure in de gaten: binnenkort is inschrijven via de website mogelijk.
Staat u ingeschreven in het mantelzorgregister van SPHV? Dan krijgt u bericht wanneer de inschrijving geopend is.
Niet ingeschreven in het mantelzorgregister van SPHV? Door hier te klikken kunt u zich inschrijven.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum