Symposium: Naar een vitale Friese regio

  • 13:00 uur
  • 17:00 uur
  • NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden
  • Zorg Innovatie Forum

Samen bouwen aan een duurzaam sociaal domein

Het waren twee dynamische jaren! Een relatief korte periode waarin de Wmo-werkplaats Friesland, als samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, professionals en NHL Hogeschool, met veel enthousiasme heeft gewerkt aan het ondersteunen van de decentralisaties. Maar ook aan up-to-date hbo-onderwijs en aan kennisontwikkeling en -deling. 

We nodigen u van harte uit om samen met ons aan de hand van bijdrages van betrokken Friese inwoners, gemeenten, het ministerie van VWS, onderzoekers en docenten van de Wmo-werkplaats terug te blikken op wat de gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd, waar het wellicht wat beter had gekund, en wat we daarvan zouden kunnen leren. Maar ook om samen vooruit te kijken hoe we de komende jaren kunnen bouwen aan een vitaal Friesland.

We zien u graag op 26 november.

dr. E.J. (Evelyn) Finnema
Lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd

Voor programma en aanmelden, klik hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum