Symposium 'Leren in en met de praktijk van zorg en welzijn'

  • 13:30 uur
  • 16:30 uur
  • Friesland College, gebouw Triangel, Julianalaan 97, Leeuwarden
  • Zorg Innovatie Forum

Het Centre of Expertise Healthy Ageing nodigt u van harte uit voor het symposium 'Leren in en met de praktijk van zorg en welzijn'. Docenten van de noordelijke hogescholen en mbo's dragen op diverse manieren bij aan dit 'symposium voor en door docenten'. 

In zorg en welzijn werken praktijk en onderwijs - op verschillende manieren - steeds nauwer samen bij het opleiden van professionals. Het is een goede manier om studenten te leren om te gaan met complexe maatschappelijke problemen in een interprofessionele setting. Wat betekent dit leren in nauwe samenwerking met de praktijk voor de de docent?

Tijdens het symposium staan inspirerende verhalen over leren in en met de praktijk centraal. Docenten laten samen met studenten in workshops concrete voorbeelden zien.

Doelgroep: Mbo en hbo docenten, teamleiders, beleidsmakers, praktijkopleiders
 

Programma:
13.30 uur      Inloop met koffie / thee
14.00 uur      Plenair programma
                        - Welkom - door Liesbeth Vos, voorzitter CvB Friesland College
                        - Leren in innovatiewerkplaatsen van het CoE Healthy Ageing - door Joost Degenaar, directeur CoE Healthy Ageing
                        - Samen leren in de praktijk bij Zorggroep Alliade - door Adrienne Wempe
14.45 uur      Workshops, ronde 1
16.00 uur      Workshops, ronde 2
17.00 uur      Borrel

WORKSHOPS
Een overzicht van alle workshops vindt u binnenkort op de site van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Inschrijven voor de workshops kan op de dag zelf.

In elke workshop worden twee praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Thema’s van de workshops zijn onder andere:
- Grensoverstijgend leren in de praktijk van zorg en welzijn;
- Interdisciplinair leren;
- Leren, beoordelen en toetsen in de praktijk;
- Leernetwerken;
- Vraaggericht leren in de praktijk;
- E-learning bij leren in de praktijk.

Aanmelden voor het symposium is mogelijk tot 18 maart.
 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum