Open huis NetwerkZON2020 'Interdisciplinair Gilde Nieuwe Stijl Entree'

  • 15:00 uur
  • 18:00 uur
  • UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
  • Zorg Innovatie Forum

De Open huizen NetwerkZON2020 worden georganiseerd door partners van NetwerkZON2020 Zorg en Welzijn met een interdisciplinair leernetwerk in ontwikkeling, waarbij verschillende organisaties en disciplines samenwerken voor een doelgroep Healthy Ageing. De partners willen dit netwerk delen en ontwikkelen tot een meer volledig interdisciplinair (leer)netwerk. Hierbij wordt altijd afgestemd en samengewerkt met de samenwerkende onderwijsinstellingen mbo en hbo van NetwerkZON.

Doel
Het doel van het open huis is het opstarten en het ontwikkelen van interdisciplinaire leernetwerken binnen het project NetwerkZON2020: the H(ealth)factor. Het Open huis geeft inzicht in het interdisciplinair leernetwerk van verschillende instellingen. Aanwezigen worden uitgenodigd inspiratie op te doen en te reflecteren op het interdisciplinair leernetwerk van de eigen organisatie: wat hebben we al in huis en wat kunnen we van elkaar leren?

Doelgroep
Hoofd opleidingen, afdelings-/teammanagers, beleidsmedewerkers, werk- en praktijkbegeleiders, burgers/cliënten, docenten, studenten, vrijwilligers, rolmodellen.

Thema
Interdisciplinair Gilde Nieuwe Stijl Entree

Het Gilde Nieuwe Stijl is bedoeld voor jongeren die zonder diploma uitgestroomd zijn uit het voortgezet onderwijs in de leeftijd vanaf 16 jaar die nog verder willen en kunnen leren en voor jongeren uit het Pro/VSO (praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs). Het doel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten  en/of door te laten stromen naar een beroepsopleiding niveau 2.

In het Gilde worden in de facilitaire dienst theorie en praktijk vijf dagen per week met elkaar gecombineerd. De intensieve begeleiding en aanpak leidt tot grotere zelfwerkzaamheid, meer kans op een baan en betere doorstroom.

Programma
Vanaf 15:00 uur       Inloop
15:30 – 15:45 uur     Opening
                                       ·  Welkom door gastheer UMCG
                                       ·  Welkom door projectmanager
15:45 – 16:30 uur     Presentatie leernetwerk Interdisciplinair Gilde Nieuwe Stijl Entree
                                        ·  In hoeverre zijn wij al een interdisciplinair leernetwerk, wat hebben wij al?
                                        ·  Wat zijn onze ambities?
16:30 – 17:15 uur     Met elkaar in gesprek
                                        ·  Hoe kunnen wij het interdisciplinair leernetwerk aanvullen, versterken?
                                        
·  Wat kunnen wij van dit interdisciplinair leernetwerk leren?
17:15 – 18:00 uur     Netwerkborrel

Aanmelding
Aanmelden voor de Open huizen kan vanaf 21 februari via het aanmeldformulier.
Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met Katinka Reijnders (k.reijnders@netwerkzon.nl).

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum