"Conferentie Wonen en Zorg in Noord Fryslân”

  • 13:00 uur
  • 15:00 uur
  • MFC Burdaard (Schoolstraat 12, 9111 HH, Burdaard)
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Krimp, verouderd vastgoed, kwetsbare wijken, vergrijzing. In de woon-, zorg- en welzijnssector in Noord Fryslân hebben wij allemaal te maken met deze opgaven. Hoe breng je deze verschillende sectoren bij elkaar? En hoe ga je samen deze opgaven te lijf? Op de Conferentie Wonen en Zorg zoeken we de verbinding tussen deze thema’s door professionals samen te brengen en na te laten denken over de toekomst van wonen en zorg. We nodigen u van harte uit hier over mee te denken!

Meer informatie over het programma vindt u hier.