Bijeenkomst Platform Drenthe / Nw. Overijssel

  • 10:00 uur
  • 12:30 uur
  • Karspelhuis, Karspelstraat 3 in Beilen
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Leefstijl & gezondheid van ouderen. Het thema wordt toegelicht en ingeleid door:

  • Leefstijlcoach Roelie Kuiper, met een interactief programma. Thema’s: gezond & wel, bewegen, zin en onzin over voeding.
  • Allette Snijder, werkzaam bij het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland. Zij informeert ons over gezondheidsinformatie op het internet, digitale gezondheidsvaardigheden en e-health.  

Wilt u zich aanmelden als u aanwezig wilt zijn? Aanmelden kan bij Ans Stoker: ansstoker@gmail.com
Gasten zijn welkom en als u deze uitnodiging wilt verspreiden in uw netwerk: GRAAG!
Heeft u materiaal, folders o.i.d. van een/uw project, dan kunnen we die verspreiden.

Thema’s voor volgende bijeenkomsten:
- 'Toegankelijk Drenthe'
- Voeding & Gezondheid (initiatieven in Drenthe) 

Volgende data in 2018: 16 februari, 6 juli en 16 november.

Denktank 60+ Noord is op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen voor de Kerngroep (vooral organisatie) en voor een onderwijsgroep (O & O/Ouderen & Onderwijs) voor de NHL/Leeuwarden, die betrokken zal zijn bij  de studierichting ‘Geriatrische Verpleegkunde’ en ‘Geriatrie’. De andere O & O-groepen van de Denktank zijn betrokken bij Ouderengeneeskunde/RuG, de Hanzehogeschool (Management in de Zorg) en Windesheim (Toegepaste Gerontologie en Verpleegkunde).
Welkom! (u hoeft zeker geen onderwijservaring te hebben).